Solbukta Båtforening
Arkiv
Innkalling Innkallinger til dugnader og årsmøter. Frem til ca år 2000 var årsmøtet om høsten, deretter om våren

(Benyttede forkortelser i lenkene: 'gf'=årsmøte, 'h'=høst, 'v'=vår)

1990 h 1991 ekstraord gf v 1991 gf h 1992 h 1992 v 1993 h
1994 h 1994 v 1995 h 1995 v 1996 1998
1999 2000 2002 h 2003 styremøte 2004 2005
2006 h 2006 v 2007 2008 2009 2010
2011 2011 h 2012 2013 2014 GF 2015 årsmøte
2016 årsmøte 2017 årsmøte 2018 2019
Agenda Møteagenda
2018 2019 årsmøte
Beretning Beretninger fra styret
2010 2011 2012 2014 2016 2016 signert
2017 års signert 2018
Regnskap Alle regnskap sortert etter år
1987 1988 1989 1990 1992 1993
1996 1997 1998 2002 2003 2004
2005 2006 2007 2008 2010 2011
2012 2013 2014 2015 2016 2017
2018 revidert
Budsjett
2014 2017 2018 2019
Referat Referater av ulike møter

(Benyttede forkortelser i lenkene: 'gf'=årsmøte, 'h'=høst, 'v'=vår)

1989 1990 1991 gf 1993 gf 1994 1995
1996 annet legat 1 1996 annet legat 2 1996 2003 styremøte 2004 styremøte 2011
2011 ekstraord gf 2012 2013 2014 GF 2015 årsmøte 2016
2017 årsmøte 2018 årsmøte rettet 2019 årsmøte
Vedtekter Ulike utgaver
2002 2002 2 2002 3 2011 revidert 2014 2011 endelige 2011 forslag
2011 gamle 2014 forslag endring 2014 2016 forslag til endringer revidert 2018 Revisjon 2016
Brygge
1997 forslag 1998 forslag 2002 annet forslag 2003 plasser 2013 annet info nytt anlegg 2013 plasser
2014 plasser pr juli 2014 plasser pr juni 2014 plasser pr mai 2014 info ny 1 2015 plasser 2016 kommune brev til foreningen om søknad utvidelse
annet flyte
Annet Andre dokumenter
1996 legat referat 1 1996 legat referat 2 2002 forslag brygge 2002 vanndybde 2003 brev legat 2003 legat
2003 opplysninger 2003 rampetilbud 2011 forslag kontrakt 2013 info nytt bryggeanlegg 2013 søknad om disp flytebrygge
Kommune Kommunal korrespondanse angående foreningen:
2016 innspill til plan 2016 brev til foreningen om søknad bryggeutvidelse 2016 otterstad-brev 2017 kommentarer til Otterstad-brev 2018 høring båtseptik-utslippsforbud
Om dette nettsted   -   til Båtforeningens hovedside   -   Utskriftsvennlig