Solbukta Vel
Arkiv
Vedtekter
2001-06-10
Innkalling Alle innkallingsdokumenter
1993 1995 2011 2013 2014 2015
2016 generalforsamling 2017 2018
Beretning Beretninger gjennom årene. Disse gjelder ofte to år på rad og kan derfor forekommer flere steder samtidig her i arkivet.
1995 1996 -2 1996 1997 1999 2001
2003 2004 2005 2006 2007 2008
2009 2010 2011 2012 2013 2014
2015 2016 2016 2017 2018
Regnskap Alle regnskapsrelaterte dokumenter etter årstall
1994 1998 2006 2007 2008 2009
2010 2011 2012 2013 2014 2015
2016 2017
Referat Alle referater etter årstall
1992 1993 1994 1995 vel og veilag 1996 1997 vel og veilag
1998 vel og veilag 1999 2007 2009 2010 2011
2012 2014 2015 GF 2016 årsmøte 2017 2018
Kommune
Om den nye renovasjonsordning mai/juni 2012
Kommunens notat om slamtømming 2011.06.20
Brev til kommunen vedr reguleringsplan Kornveien 2010.02.23
Kommuneplan for Frogn 2005 – 2017 2007.02.26
2006-Oppslag planen 2010-0223 2011 invitasjon folkemøter utvikling Dal 2016 Orientering om høring – forslag til endringer i forskrift om gebyr for saksbehandling og kontrolltilsyn av mindre avløpsanlegg, Frogn 2016 Orientering om høring – forslag til endringer i forskrift om tømming av slamavskillere, tette tanker mv., Frogn , Akershus 2017 forslag til endring av forskrift om utslipp
2018 -høring om feiing, fritidsboliger 2018 Vedtak om delplan 2018 høring båtseptik-utslippsforbud
Oppslag Ulike oppslag (ved postkassene) gjennom årene
1996 nye postkasser 2001 postkasser Slora 2001 trefelling 2002 trefelling 2003--avlopsrensing 2003 ryddedugnad
2004- veibelysningen 2005 ryddedugnad 2006- kommuneplanen 2008--badedag 2009--opprydding 2010--ugress
2012 ny renovasjon 2012 St-Hans-feiring 2012 renovasjon 2013 St-Hans 2014 svommedag 2015 St-hansfeiring
2015 akedag 2015 julegrantenning 2015 svommedag 2016 julegrantenning 2016 akedag 2017 -Aksjon mot snegler
2017 Julegrantenning 2017 St Hans-feiring 2018 Akedag 2018 Julegrantenning
Rundskriv Ulike rundskriv gjennom tidene
1993 2007 2009
Om dette nettsted   -   til Vellets hovedside   -   Utskriftsvennlig