Solbukta Vel
Hovedside
Aktuelt

Her følger litt informasjon fra kommunen om de siste endringene vedrørende avløp i spredt bebyggelse

Der det nå er anledning til å være med på større fellesanlegg for avløpsrensing/sjøledninger er det ikke anledning til å søke om egen/separat utslippstillatelse.

Tilsynsgebyr faktureres fra og med i år alle eiendommer med innlagt vann, ikke bare eiendommer med godkjent utslippstillatelse.

Slamtømming:

  • Arnkværn Miljø og Renovasjon AS har nå avtalen om slamtømming med kommunen. Kontrakten med Aqua Power gikk ut i mars. Kontaktinfo for informasjon og bestilling til Arnkværn: Tlf. 953 02 300 e-post: oslo@va365.no
  • All slamtømming skal nå gå igjennom kommunen og foretaket vi har avtale med. Det har vi gjort for å få all slamtømming inn i slamtømmeoversikten vår. Neste tømming bestemmes ut fra forrige tømming. Når vi ikke hadde kontroll på når det ble tømt sist hadde vi mange tilfeller med at slamtømmer tømte tank med lite innhold.

Regningene blir ikke lenger delt opp på terminfakturaene. De faktureres nå i sin helhet på neste terminfaktura etter utført tømming, så det er sammenheng med tjeneste levert og gebyret. Vi ser det kan bli høye regninger når både gråvannstømming og tett tank faktureres på samme regning, i stedet for å ha blitt delt opp slik det var før. Prisen er totalt sett den samme, og det går an å få regninga delt i mindre deler hvis en tar kontakt med kommunen/servicetorget. Vi opplever mindre oppfølgingsarbeid både for innbyggere og oss i kommunen med denne løsningen.

Arnkværn forsøker å varsle tømming som best de kan før de kommer for å tømme, primært på SMS om telefonnummeret ligger på nett – alternativt med lapp i posten. Vi har dessverre ikke liste over mobiltelefonnummer til hytteeiere/innbyggere.

Aktuelt fra kommunen Nytt kommunalt dokument lagt inn i arkivet:

Orientering om høring - Forslag til ny lokal forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Om Solbukta Vel

Solbukta Vel er det lokale vellet for alle med tilknytning til Solbukta i Frogn - fastboende og fritidsboende, eiere eller leiere av hus og hytter.

Vellet har som formål å fremme medlemmenes felles interesser i Solbukta-området, herunder å virke for stedets sosiale og fysiske miljø, og å fremme trivsel og sikkerhet.

Medlemskap er frivillig for husstandene tilknyttet området. Kontingenten er for tiden kr 100 pr. år.

Bor du i Solbukta hele eller deler av året, er du velkommen som medlem.

Vedtekter klikk her
Styre, kontakt, funksjoner Styret

Bilder og småreportasjer Ornitologisk rapport
Dugnad på Slora, våren 2007
Dugnad på Slora, høsten 2006
Ake- og skidag på Slora 4. mars 2007

...og litt til

2018 Årets dokumenter; disse og alle andre dokumenter ligger i arkivet
Beretning Kommune-høring om feiing, fritidsboliger Opplslag St-Hans-feiring Oppslag Akedag Oppslag Julegrantenning Referat
Vedtak om kommunedelplan innkalling kommune høring båtseptik-utslippsforbud
2017 Fjorårets dokumenter; disse og alle andre dokumenter ligger i arkivet
Oppslag-Aksjon mot snegler Oppslag Julegrantenning Oppslag St Hans-feiring Regnskap beretning innkalling
kommune forslag til endring av forskrift om utslipp referat
Om dette nettsted   -   til Solbukta-siden   -   Utskriftsvennlig