Solbukta Båtforening

Brygga og båtplasser

Årets bryggeplassfordeling (tidligere fordelinger finnes i arkivet)
Om ledige plasser Det er 3 ledige plasser for sesongleie 2022 FOR medlemmer.
Kontakt en av de følgende for avtale:
  • Siri Wohrm 99502314 - plass 15
  • Odd Hannestad 90085007 - plass 34
  • Helge Bjørnå 90744473 - plass 12
Brygge Kopi av arkivdeler som angår brygga
2021 plassfordeling 2021 kommune Amta 2021Medlemsinfo 2021-4 1 Info utvidelse 2020 plassfordeling 2020 Amta-aug03
2016 kommune brev til foreningen om søknad utvidelse 2015 plassfordeling 2014 info ny 1 2014 plassfordeling pr mai 2014 plassfordeling pr juni 2014 plassfordeling pr juli
2013 info nytt anlegg 2013 plassfordeling 2004 byggeskisser 2003 plassfordeling 2002 forslag 1998 forslag
1997 forslag