Solbukta Båtforening

Brygga og båtplasser

Årets bryggeplassfordeling (tidligere fordelinger finnes i arkivet)
Om ledige plasser

Bruk av plassene iår

Erfaringsmessig melder noen eiere av fast plass at de ikke skal benytte plassen for sesongen og fristiller den. Styret har allerede forespørsler fra de på venteliste om plass for sesongleie.
Vi ønsker derfor en snarlig tilbakemelding fra de som ikke skal benytte plassen denne sesongen, fint om dette kan gjøres innen 18. april.
Samtidig presiserer vi at ledige plasser skal meddeles styret som i neste omgang tilbyr disse til medlemmer som er på venteliste.

Båtplassene i bryggeanlegget

Styret har registre som viser bruken av plassene siden oppstart av foreningen i 1979, også spesielt for årene etter ny brygge fra 2015. Styret har merket seg at det er flere plasser som meldes ledig hvert år for sesongleie, samtidig har styret hyppige henvendelser fra de på venteliste om mulighet for båtplass. Underforstått i våre vedtekter er formålet å tilby båtplasser for aktiv BRUK.

Styret henstiller derfor til dere som har fast plass som ikke benyttes/ikke har vært benyttet på flere påfølgende år om å be om innløsing av plassen. Innbetalt innskudd i plassen vil da bli tilbakebetalt og plassen kan tilbys/overføres til medlem på venteliste.

Håper dere vil vurdere dette seriøst slik at vi kan utnytte plassene på brygga på en effektiv måte og til aktivt bruk.

Om dette nettsted   -   til Solbukta-startsiden   -   Utskriftsvennlig