Solbukta Båtforening

Brygga og båtplasser

Leie eller leie ut båtplass for kommende sesong?

Båtplasser ledig for sesongleie til medlemmer:

PlassBåtbreddeKontakt plassutleierForhåndsutfylt epost-utkast
for å si ifra om inngått leieavtale

Slik fungerer dette:

Foreningsmedlemmer som ønsker å leie plass ...

... for sesongen finner ledige plasser i tabellen. Kontakt plassutleier for avtale. Utleie f.t. kun til medlemmer; medlemmer på
plassventeliste har prioritet.

Plasseiere som ønsker å leie ut ...

... for sesongen - IKKE ring Styret! Bruk heller DENNE forhåndsutfylte eposten; - husk å tilføye plassnummer i epostens
emnefelt!
Plassen føres opp i tabellen oppe. Utleie kun til medlemmer i foreningen.

Når leieavtale er inngått, skal utleier (eller leietaker på vegne av utleier) bruke lenken i tabellens siste kolonne til å melde
inn avtalen og leietakerens navn, telefonnummer og epostadresse.

Båtforeningen ...

... erstatter plasseierens navn og mobilnummer på bryggeoppslaget (se nedenfor) med leietakerens data når melding
om leieavtale med navn, epost, mobilnummer fra begge involverte og plassnummer er mottatt og verifisert.
Plassen fjernes fra tabellen over ledige plasser og oppdatert oppslag henges opp ved brygga snarest mulig.
Link Icon Png
Båtplassfordeling til oppslag ved brygga (tidligere utgaver finnes i arkivet) Ved problemer med en båt kan hvem som helst varsle båteieren direkte med informasjonen fra bryggeoppslaget.

Kontaktinformasjon for varsling om problemer med brygga finnes nederst på oppslaget.

Plassbredden i midten av oppslaget angir plassens lysåpning som er maksimal båtbredde.

På papir viser bryggeoppslag telefonnumre, men ikke på nettet.

Link Icon Png
Brygge

Arkivdeler som angår brygga

2023 plassfordeling 2022 plassfordeling 2021medlemsinfo 2021 plassfordeling 2021 kommune Amta 2021-4 1 Info utvidelse
2020 plassfordeling 2020 Amta-aug03 2016 kommune brev til foreningen om søknad utvidelse 2015 plassfordeling 2014 info ny 1 2014 plassfordeling pr mai
2014 plassfordeling pr juni 2014 plassfordeling pr juli 2013 info nytt anlegg 2013 plassfordeling 2004 byggeskisser 2003 plassfordeling
2002 forslag 1998 forslag 1997 forslag
Link Icon Png
Om dette nettsted (cookies, kontakt m.m.)   -   til Solbukta-startsiden   -   Utskriftsvennlig   -   697 visninger