Solbukta Båtforening

Brygga og båtplasser

Årets bryggeplassfordeling (tidligere fordelinger finnes i arkivet)
Om ledige plasser

Bruk av plassen 2022

Erfaringsmessig melder noen eiere av fast plass at de ikke skal benytte plassen for sesongen og fristiller den.

Styret har allerede forespørsler fra de på venteliste om plass for sesongleie.

Vi ønsker derfor en snarlig tilbakemelding fra de som ikke skal benytte plassen denne sesongen, fint om dette kan gjøres innen 20. april.

Samtidig presiserer vi at ledige plasser skal meddeles styret som i neste omgang tilbyr disse til medlemmer som er på venteliste.

Båtplassene i bryggeanlegget vårt

Styret har registre som viser bruken av plassene siden oppstart av foreningen i 1979, også spesielt for årene etter ny brygge fra 2015.

Styret har merket seg at det er flere plasser som meldes ledig hvert år for sesongleie, samtidig har styret hyppige henvendelser fra de på venteliste om mulighet for båtplass.

Underforstått i våre vedtekter er formålet å tilby båtplasser for aktiv BRUK.

Styret henstiller derfor til dere som har fast plass som ikke benyttes/ikke har vært benyttet på flere påfølgende år om å vurdere innløsing av plassen.

Innbetalt innskudd i plassen vil da bli tilbakebetalt og plassen kan tilbys/overføres til medlem på venteliste.

Håper dere vil vurdere dette seriøst slik at vi kan utnytte plassene på brygga på en effektiv måte og til aktivt bruk.

Brygge Kopi av arkivdeler som angår brygga
2021 plassfordeling 2021 kommune Amta 2021Medlemsinfo 2021-4 1 Info utvidelse 2020 plassfordeling 2020 Amta-aug03
2016 kommune brev til foreningen om søknad utvidelse 2015 plassfordeling 2014 info ny 1 2014 plassfordeling pr mai 2014 plassfordeling pr juni 2014 plassfordeling pr juli
2013 info nytt anlegg 2013 plassfordeling 2004 byggeskisser 2003 plassfordeling 2002 forslag 1998 forslag
1997 forslag
Om dette nettsted (cookies, kontakt m.m.)   -   til Solbukta-startsiden   -   Utskriftsvennlig