Solbukta Båtforening

Arkiv

Årstallene nedenfor - og i de to tilsvarende feltene på forsiden - gjengir året når dokumentet kom inn til arkivet (ved rettelser: skulle ha kommet inn). Derav følger at f. eks. en beretning for 2015 som kommer inn i 2016 ligger i arkivet under '2016'. Tilsvarende for budsjetter og regnskaper under stikkordet 'økonomi' som uansett hovedsakelig kommer som ett dokument og angår da 2 ulike år.

Innkalling Innkallinger til dugnader og årsmøter. Frem til ca år 2000 var årsmøtet om høsten, deretter om våren

2021 årsmøte 2021 ekstraordinært-årsmøte 2021 Vedlegg ekstraordinært årsmøte Vedtektsendringer 2021-1 Ny saksliste årsmøte 2021-01 0 EKSTRAORDINÆRT årsmøte 2020 årsmøte
2020 -ny årsmøte 2020 oppdatert årsmøte 2019 årsmøte 2018 årsmøte 2017 årsmøte 2016 årsmøte
2015 årsmøte 2014 årsmøte 2013 2012 2011 h 2011
2010 2009 2008 2007 2006 v 2006 h
2005 2004 2003 styremøte 2002 h 2000 1999
1998 1996 1995 v 1995 h 1994 v 1994 h
1993 h 1992 v 1992 h 1991 årsmøte h 1991 ekstraord årsmøte v 1990 h
Beretning Beretninger fra styret
2020 2018 2017 signert 2016 signert 2016 2014
2012 2011 2010
økonomi Regnskap, budsjett og annet økonomisk sortert etter år
2021 2021-5 og 8 2020 sak 5 og 8 årsmøte 2019 budsjett 2018 budsjett 2018 revidert regnskap
2017 budsjett 2017 regnskap 2016 regnskap 2016 budsjett 2015 regnskap 2015 budsjett
2014 regnskap 2014 budsjett 2013 regnskap 2012 regnskap 2011 regnskap 2010 regnskap
2008 regnskap 2007 regnskap 2006 regnskap 2005 regnskap 2004 regnskap 2003 regnskap
2002 regnskap 1998 regnskap 1997 regnskap 1996 regnskap 1993 regnskap 1992 regnskap
1990 regnskap 1989 regnskap 1988 regnskap 1987 regnskap
Referat Referater av ulike møter

(Benyttede forkortelser i lenkene: 'gf'=årsmøte, 'h'=høst, 'v'=vår)

2021 årsmøte 2021 ekstraordinært årsmøte 2020 årsmøte 2019 årsmøte 2018 årsmøte rettet 2017 årsmøte
2016 årsmøte 2015 årsmøte 2014 årsmøte 2013 2012 2011 ekstraord årsmøte
2011 2004 styremøte 2003 styremøte 1996 1996 annet legat 2 1996 annet legat 1
1995 1994 1993 årsmøte 1991 årsmøte 1990 1989
Vedtekter Ulike utgaver
2020 sak 6-3 årsmøte 2020 sak 6-2 årsmøte 2020 sak 6-1 årsmøte 2018 2016 forslag til endringer revidert 2016 -revisjon
2014 forslag endring 2011 gamle 2011 forslag 2011 endelige 2011 revidert 2014 2002 3
2002 2 2002
Brygge
2021 plassfordeling 2021 kommune Amta 2021Medlemsinfo 2021-4 1 Info utvidelse 2020 plassfordeling 2020 Amta-aug03
2016 kommune brev til foreningen om søknad utvidelse 2015 plassfordeling 2014 info ny 1 2014 plassfordeling pr mai 2014 plassfordeling pr juni 2014 plassfordeling pr juli
2013 info nytt anlegg 2013 plassfordeling 2004 byggeskisser 2003 plassfordeling 2002 forslag 1998 forslag
1997 forslag
Annet Andre dokumenter
2019 rundskriv 2013 søknad om disp 2011 forslag kontrakt 2003 rampetilbud 2003 opplysninger 2003 legat
2003 brev legat 1996 legat referat 2 1996 legat referat 1
Kommune Kommunal korrespondanse angående foreningen:
2021 brygge Amta 2021Trygt på sjøen 2018 høring båtseptik-utslippsforbud 2017 kommentarer til Otterstad-brev 2016 otterstad-brev 2016 brev til foreningen om søknad bryggeutvidelse
2016 innspill til plan
Om dette nettsted (cookies, kontakt m.m.)   -   til Solbukta-startsiden   -   Utskriftsvennlig