Solbukta Båtforening

Arkiv

Årstallene nedenfor - og i de to arkivrelaterte feltene på forsiden - angir typisk året når dokumentet kom inn til arkivet (ved rettelser: skulle ha kommet inn)
og dermed IKKE årstallet det gjelder. Økonomi-dokumenter - regnskap og budsjett - kommer hovedsakelig som ett dokument og angår da 2 ulike år.

Innkalling Innkallinger til dugnader og årsmøter. Frem til ca år 2000 var årsmøtet om høsten, deretter om våren

2023 2022 årsmøte 2022 2021 årsmøte 2021 ekstraordinært-årsmøte 2021 Vedlegg ekstraordinært årsmøte Vedtektsendringer
2021-1 Ny saksliste årsmøte 2021-01 0 EKSTRAORDINÆRT årsmøte 2020 årsmøte 2020 -ny årsmøte 2020 oppdatert årsmøte 2019 årsmøte
2018 årsmøte 2017 årsmøte 2016 årsmøte 2015 årsmøte 2014 årsmøte 2013
2012 2011 h 2011 2010 2009 2008
2007 2006 v 2006 h 2005 2004 2003 styremøte
2002 h 2000 1999 1998 1996 1995 v
1995 h 1994 v 1994 h 1993 h 1992 v 1992 h
1991 årsmøte h 1991 ekstraord årsmøte v 1990 h
Link Icon Png
Beretning Beretninger fra styret. Beretninger gjelder året som gikk men årstallet her i arkivoversikten kan angi når dokumentet ble tilgjengelig - dvs året etter.
2023 2021 2020 2019 2018 2017
2016 2015 2014 2013 2012 2011
2010
Link Icon Png
økonomi Regnskap, budsjett og annet økonomisk sortert etter år. Budsjetter er gjerne del av fjorårets regnskapsdokument.
2023

2022 2021 2021-5 og 8 2020 sak 5 og 8 årsmøte 2018
2017 budsjett 2017 2016 regnskap 2016 budsjett 2015 2014
2013 2012 regnskap 2011 regnskap 2010 regnskap 2008 regnskap 2007 regnskap
2006 regnskap 2005 regnskap 2004 regnskap 2003 regnskap 2002 regnskap 1998 regnskap
1997 regnskap 1996 regnskap 1993 regnskap 1992 regnskap 1990 regnskap 1989 regnskap
1988 regnskap 1987 regnskap
Link Icon Png
Referat Referater av ulike møter

(Benyttede forkortelser i lenkene: 'gf'=årsmøte, 'h'=høst, 'v'=vår)

2023 2022 årsmøte

2021 årsmøte 2021 ekstraordinært årsmøte 2020 årsmøte 2019 årsmøte
2018 årsmøte rettet 2017 årsmøte 2016 årsmøte 2015 årsmøte 2014 årsmøte 2013
2012 2011 ekstraord årsmøte 2011 2004 styremøte 2003 styremøte 1996
1996 annet legat 2 1996 annet legat 1 1995 1994 1993 årsmøte 1991 årsmøte
1990 1989
Link Icon Png
Vedtekter Ulike utgaver
2020 sak 6-3 årsmøte 2020 sak 6-2 årsmøte 2020 sak 6-1 årsmøte 2018 2016 forslag til endringer revidert 2016 -revisjon
2014 forslag endring 2011 gamle 2011 forslag 2011 endelige 2011 revidert 2014 2002 3
2002 2 2002 1991

Link Icon Png
Brygge
2023 plassfordeling 2022 plassfordeling 2021medlemsinfo 2021 plassfordeling 2021 kommune Amta 2021-4 1 Info utvidelse
2020 plassfordeling 2020 Amta-aug03 2016 kommune brev til foreningen om søknad utvidelse 2015 plassfordeling 2014 info ny 1 2014 plassfordeling pr mai
2014 plassfordeling pr juni 2014 plassfordeling pr juli 2013 info nytt anlegg 2013 plassfordeling 2004 byggeskisser 2003 plassfordeling
2002 forslag 1998 forslag 1997 forslag
Link Icon Png
Annet Andre dokumenter
2019 rundskriv 2013 søknad om disp 2011 forslag kontrakt 2003 rampetilbud 2003 opplysninger 2003 legat
2003 brev legat 1996 legat referat 2 1996 legat referat 1
Link Icon Png
Kommune Kommunal korrespondanse angående foreningen:
2021 brygge Amta 2021Trygt på sjøen 2018 høring båtseptik-utslippsforbud 2017 kommentarer til Otterstad-brev 2016 otterstad-brev 2016 brev til foreningen om søknad bryggeutvidelse
2016 innspill til plan
Link Icon Png
Om dette nettsted (cookies, kontakt m.m.)   -   til Solbukta-startsiden   -   Utskriftsvennlig